Carrer Panamà 38 

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 590 00 31 

apexing@apexing.com

Avís Legal

Servei global d’enginyeria i arquitectura

L’equip professional d’APEX Ingenieros SLP disposa en la seva plantilla d’enginyers i arquitectes tècnics i superiors, així com de projectistes qualificats. Aquest equip es complementa amb altres professionals en diferents disciplines que convé emprar per al desenvolupament dels seus projectes: Tècnics especialistes en la logística d’emmagatzematge i distribució, seguretat i confort industrial, col·laboren assíduament amb nosaltres.

Durant aquests anys l’empresa s’ha anat consolidant i ha establert acords de col·laboració amb altres professionals, ENGINYERS i ARQUITECTES especialistes en l’arquitectura industrial. L’estreta col·laboració amb aquests professionals ens permet oferir als nostres clients l’experiència acumulada d’un gran nombre de projectes industrials efectuats amb uns criteris tècnico-arquitectònics de gran singularitat i bellesa.

La confiança amb què ens honoren els nostres clients en encarregar els seus projectes a APEX Ingenieros SLP constitueix el millor aval de l’empresa.

L’EMPRESA